Parterapi

I nära relationer är det vanligt att stöta på utmaningar då och då. Kanske tampas ni med kommunikationssvårigheter, upprepade konflikter eller andra problem som kan vara svåra att lösa på egen hand.

Familjepsykologerna erbjuder parterapi (eller relationsterapi om ni är fler än två), där vi tillsammans utforskar och löser problem som ni vill ha hjälp med. Vi fokuserar på att förbättra kommunikationen mellan er, att identifiera tankar, känslor och beteendemönster som utgör hinder i relationen och strävar efter att hitta hjälpsamma förhållningssätt framåt.

Målen med parterapi kan variera, men oftast strävar man efter att uppnå ökad förståelse och tillfredsställelse i relationen. Att trivas i förhållandet är avgörande för ens eget välbefinnande. Om ni har barn påverkas även barnens välmående positivt av föräldrar eller vuxna som trivs tillsammans och är stöttande mot varandra.

2 200 kr för 75 minuter.