Utredning

Vi har lång erfarenhet gällande neuropsykiatriska utredningar av barn och tonåringar.

Vi utreder alltid brett för att förstå barnet i sin helhet, vi tar inte ställning till endast en enskild diagnos. Vi anser att syftet med en neuropsykiatrisk utredning är att öka förståelsen för barnets fungerande, både för barnet självt och för de vuxna omkring. Utöver eventuell diagnos gör vi alltid en funktionsbeskrivning där barnets styrkor och utmaningar beskrivs. Vi försöker också att i möjligaste mån förklara de beteenden som har föranlett utredningen utifrån barnets fungerande. Utredningen kan ses som en start för nya anpassningar och förhållningssätt för att stötta barnet på bästa sätt.

Vi utför även kognitiv testning om det endast är ett WISC-resultat som behövs.

Pris enligt överenskommelse