KBT för tonåringar

Tonårstiden är ofta turbulent och det är vanligt att reagera med oro, ångest, ilska, stress eller nedstämdhet. Ibland kan svåra känslor bli så pass plågsamma att man behöver stöd och hjälp. Psykologisk behandling är vanligtvis effektivt i sådana lägen. Vi är vana att träffa tonåringar med olika slags problematik, även de som inte vet varför de mår dåligt eller de med svårigheter av något slag.

Tonåringar har i större utsträckning än yngre barn möjlighet att tillgodogöra sig individuell behandling. Ofta involveras föräldrarna, men om man som tonåring vill prata enskilt har psykologen sekretess även mot föräldrarna, så länge det inte framkommer att något riskfyllt pågår eller någon blir utsatt eller är i fara.

Tillsammans kommer vi överens om hur behandlingen bäst läggs upp utifrån vår bedömning och era förutsättningar.

1 600 kr för 50 minuter.