Anna Rosengren

Jag är legitimerad psykolog och specialist i psykologisk behandling/psykoterapi. Jag är utbildad KBT-handledare med expertområde barnpsykiatri.

Utöver mångårigt kliniskt arbete inom specialistpsykiatrin har jag även arbetat med neuropsykiatriska utredningar samt inom skola och primärvård, jag har handlett psykiatripersonal samt arbetat som chef inom barnpsykiatrin.

På familjepsykologerna arbetar jag med behandling av barn, tonåringar och familjer. Jag handleder personal inom barn- och ungdomspsykiatrin och föreläser. Jag tar även emot småbarn, från 0 år, och deras familjer, samt vuxna som lider av ofrivillig barnlöshet eller sekundär infertilitet. 

Jag arbetar med både hela familjer och individuella kontakter. Behandlingsupplägget utgår ifrån ditt eller era behov och stor vikt läggs vid samarbete, transparens och respekt. Områden jag har särskild kompetens inom är trotssyndrom, ptsd och patienter med autism, men jag har arbetat mycket även med andra grupper.

Jag utgår ifrån ett barnperspektiv. Det innebär att barnet ska ges möjlighet att uttrycka sig och föra fram sin åsikt och att beslut som berör barnet ska fattas utifrån barnets bästa. Det betyder inte att barnet eller tonåringen ska bestämma allt, men det betyder att hen ska respekteras och utifrån sin mognadsnivå tillåtas vara delaktig i det som berör hen.

  • Jag är författare till två böcker, en handbok i barnpsykiatri som kom ut 2019, och en bok om känslostarka barn som riktar sig till föräldrar och kommer ut 2025.
  • Jag har också varit med och utvecklat ett föräldraträningsprogram på Karolinska Institutet som hjälper föräldrar med egen ångestproblematik hur de kan stötta sina barn så inte de också utvecklar ångest.

Kontaktuppgifter

Emejl: anna.rosengren@familjepsykologerna.se
Telefon: 076-309 93 09‬
Besöksadress: Grindsgatan 43, Södermalm, Stockholm.
Busshållsplats Eriksdal/grindsgatan eller på gångavstånd från Mariatorget/Södra Station eller Skanstull.