Handledning

Arbetet med människor innebär många utmaningar, både komplexa bedömningar och stundtals känslomässigt påfrestande situationer. För att skapa en välfungerande organisation och en god arbetsmiljö är det nödvändigt att ledning och personal som arbetar med människor får adekvat stöd.

Vi erbjuder handledning för personalgrupper, ledningsgrupper och chefer inom vård, skola och socialtjänst. Vi har hög kompetens och erfarenhet av handledning i KBT och neuropsykiatriska utredningar. Vi är experter inom barn- och ungdomspsykiatri men har även kompetens inom grupp- och organisation.

Pris enligt överenskommelse