KBT för barn

Det är vanligt att barn känner sig oroliga, nedstämda, stressade, att de är mycket arga, rädda eller ängsliga. Om sådana känslor kommer ofta eller är starka kan barnet må dåligt och vardagen kan bli svår. Som förälder kan det i dessa lägen vara svårt att veta hur man ska göra. Ska man låta barnet slippa eller utmana, ska man hålla hårt på regler eller låta barnet välja? 

Vi på Familjepsykologerna har lång erfarenhet av att hjälpa barn som mår dåligt. Vår behandling utgår ifrån forskning och vi är vana att prata även med barn som har svårt att sätta ord på sina tankar och känslor. 

Ni som föräldrar deltar i behandlingen och får lära er hur ni på bästa sätt kan stötta ert barn i vardagen och i svåra situationer.

Tillsammans kommer vi överens om hur behandlingen läggs upp utifrån vår bedömning och era förutsättningar.

1 600 kr för 50 minuter.