Tjänster

Utredning

Vi anpassar våra utredningar utifrån frågeställning och behov som uppkommer under utredningens gång.

Utbildning

Vi föreläser, håller workshops och anordnar mer omfattande utbildningar utifrån era önskemål.

Handledning

Vi erbjuder handledning för personalgrupper, ledningsgrupper och chefer inom vård, skola och socialtjänst.