Välkommen till Familjepsykologerna, en privat KBT-mottagning i Stockholm. Vi är legitimerade psykologer med lång erfarenhet av arbete med barn och familjer.

Vi jobbar med KBT utifrån ett barnperspektiv, vilket innebär att vi ser till att alla i familjen får komma till tals och att beslut som rör barnet är utifrån barnets bästa.

Vi erbjuder psykologisk behandling för barn och ungdomar. Vi erbjuder också föräldrastöd, parterapi och individuell behandling för föräldrar. Om föräldrar får hjälp med egna problem är detta gynnsamt för hela familjen.