Legitimerade psykologer specialiserade på barn & familj

Välkommen till Familjepsykologerna, en privat KBT-mottagning i Stockholm. Vi är legitimerade psykologer med lång erfarenhet av arbete med barn och familjer.

Vi jobbar med KBT utifrån ett barnperspektiv, vilket innebär att vi ser till att alla i familjen får komma till tals, och att beslut som rör barnet är utifrån barnets bästa.

Vi erbjuder psykologisk behandling för barn och ungdomar, föräldrastöd och parterapi. Vi erbjuder även utredning, utbildning och handledning inom barnpsykiatri.

Tjänster

Utredning

Vi anpassar våra utredningar utifrån frågeställning och behov som uppkommer under utredningens gång.

Utbildning

Vi föreläser, håller workshops och anordnar mer omfattande utbildningar utifrån era önskemål.

Handledning

Vi erbjuder handledning för personalgrupper, ledningsgrupper och chefer inom vård, skola och socialtjänst.

Vi som jobbar här

Aktuellt

Podcast

Barnpsykiatripodden

tor 14 mar 2024

I fredags firande vi att de första avsnitten av Barnpsykiatripodden släpptes!

Sök på Barnpsykiatripodden i din podspelare och lyssna på hur man som förälder stöttar sitt barn efter ett självmordsförsök.

Från och med nu kommer ett avsnitt varannan vecka.

Nyhet

Filmstund

tor 14 mar 2024

I höst kommer vi lansera filmer här på hemsidan. Filmerna kommer vara utbildande om olika problem och psykiatriska tillstånd som vi som barnpsykologer ofta möter. Vi vill att ni som föräldrar ska få hjälp att hjälpa era barn. Kortare inslag kommer vara gratis och längre utbildningar eller kurser kommer finnas till en lägre kostnad.

Kom tillbaka i höst och se om det finns något som intresserar dig!

Nyhet

Kort om oss

tor 14 mar 2024

  • De flesta som kommer till oss är färdigbehandlade på 3-8 tillfällen
  • Man får själv välja hur många gånger och hur ofta man vill komma
  • Om det behövs och om ni vill skickar vi remiss till regionens vårdenheter
  • Vi är legitimerade psykologer vilket innebär att vi lyder under hälso- och sjukvårdslagen
  • Vi är medlemmar i psykologförbundet och följer deras etiska riktlinjer
  • Vi utgår ifrån allas lika värde, har ett normkritiskt förhållningssätt och kompetens inom HBTQ+
Nyhet

Nytt år nya rutiner

tor 14 mar 2024

1 mars är Anna Rosengren tillbaka med nytillskottet Alexandra Söderström. Ni hittar oss på Grindsgatan 43, Södermalm. Det går bra att höra av sig redan nu för att boka tid.