Föräldrastöd

Att vara förälder är inte alltid en enkel uppgift. De flesta föräldrar står inför situationer och dilemman där det är svårt att veta hur man bör agera. Familjer hamnar ibland i beteendemönster som kan vara svåra att bryta. För att hantera dessa situationer kan föräldrastödjande samtal vara till stor hjälp.

Familjepsykologerna erbjuder föräldrastöd som bygger på principer från KBT. Vi arbetar med att lösa problemsituationer och hjälper föräldrar till ökad förståelse för barnets beteenden och behov. Vi fokuserar även på hur föräldrar via sina egna beteenden kan bemöta, stötta och anpassa för barnet på ett sätt som gör att vardagen fungerar bättre. Föräldrastöd kan även vara hjälpsamt för nyblivna föräldrar, eftersom denna period i livet är extra känslig.

Huvuddelen av samtalen sker mellan föräldrar och psykolog, men det kan ibland vara nödvändigt att psykologen träffar barnet för en bedömning eller att barnet deltar vid ett eller flera samtal.

1 600 kr för 50 minuter.