Podcast: Hjälp, jag har barn!

Snart kommer vår pod Hjälp, jag har barn!

En pod där två barnpsykologer samtalar om olika dilemman och svårigheter man kan hamna i som förälder. Vi tar upp hur föräldrar bör göra och varför, och varför det inte alltid är så enkelt att bara göra så.

Lyssna, lär dig mer om barn och föräldraskap, och förhoppningsvis, ha en trevlig stund med oss.