Barnpsykiatripodden

Anna & Alexandra

31 maj släpps Barnpsykiatripodden! Sök på Barnpsykiatripodden eller Familjepsykologerna i din podspelare.

Då kommer de två första avsnitten att släppas! Därefter kommer ett avsnitt varannan vecka.

De första avsnitten handlar om hur man som förälder stöttar sitt barn efter ett självmordsförsök.

Filmstund

Filmremsa

I höst kommer vi lansera filmer här på hemsidan. Filmerna kommer vara utbildande om olika problem och psykiatriska tillstånd som vi som barnpsykologer ofta möter. Vi vill att ni som föräldrar ska få hjälp att hjälpa era barn. Kortare inslag kommer vara gratis och längre utbildningar eller kurser kommer finnas till en lägre kostnad.

Kom tillbaka i höst och se om det finns något som intresserar dig!

Kort om oss

Familjepsykologerna logotyp
  • De flesta som kommer till oss är färdigbehandlade på 3-8 tillfällen
  • Man får själv välja hur många gånger och hur ofta man vill komma
  • Om det behövs och om ni vill skickar vi remiss till regionens vårdenheter
  • Vi är legitimerade psykologer vilket innebär att vi lyder under hälso- och sjukvårdslagen
  • Vi är medlemmar i psykologförbundet och följer deras etiska riktlinjer
  • Vi utgår ifrån allas lika värde, har ett normkritiskt förhållningssätt och kompetens inom HBTQ+