Handledning

Två barn leker superhjältar

Arbetet med människor innebär många utmaningar, både komplexa bedömningar och stundtals känslomässigt påfrestande situationer. För att skapa en välfungerande organisation och en god arbetsmiljö är det nödvändigt att ledning och personal som arbetar med människor får adekvat stöd.

Vi erbjuder handledning för personalgrupper, ledningsgrupper och chefer inom vård, skola och socialtjänst. Vi har hög kompetens och erfarenhet av handledning i KBT och neuropsykiatriska utredningar. Vi är experter inom barn- och ungdomspsykiatri men har även kompetens inom grupp- och organisation.

Pris enligt överenskommelse

Utbildning

Två barn gör en fist bump

Vi föreläser, håller workshops och anordnar mer omfattande utbildningar utifrån era önskemål.

Söker ni utbildning om något som rör barn och ungdomar, föräldrarollen, psykisk ohälsa eller KBT? Kontakta oss, antingen skräddarsyr vi något för er verksamhet eller hänvisar er till någon vi tror passar bättre om vi inte tycker vi har rätt kompetens.

Pris enligt överenskommelse

Utredning

Barn utklädda till superhjältar

Vi har lång erfarenhet gällande neuropsykiatriska utredningar av barn och tonåringar.

Vi utreder alltid brett för att förstå barnet i sin helhet, vi tar inte ställning till endast en enskild diagnos. Vi anser att syftet med en neuropsykiatrisk utredning är att öka förståelsen för barnets fungerande, både för barnet självt och för de vuxna omkring. Utöver eventuell diagnos gör vi alltid en funktionsbeskrivning där barnets styrkor och utmaningar beskrivs. Vi försöker också att i möjligaste mån förklara de beteenden som har föranlett utredningen utifrån barnets fungerande. Utredningen kan ses som en start för nya anpassningar och förhållningssätt för att stötta barnet på bästa sätt.

Vi utför även kognitiv testning om det endast är ett WISC-resultat som behövs.

Pris enligt överenskommelse