Göran Andersson

Göran Andersson

Jag är legitimerad psykolog med lång erfarenhet av kliniskt arbete med barn, ungdomar och vuxna. Min arbetsmetod är KBT där jag arbetar individuellt och med familjer. Områden jag jobbar med är till exempel: stress, oro, ångest, fobier, nedstämdhet, tvång (OCD), och relationsproblem.

Mina specialområden är oro och ångesttillstånd hos barn och ungdomar. Jag har också mycket erfarenhet av social fobi och depression hos vuxna.

Något som just nu intresserar mig är problematiskt skärmanvändande där jag upplever att vi människor ägnar allt mer tid åt telefoner, olika spel, internet mm. vilket kan leda till olika negativa livskonsekvenser.

Kontaktuppgifter

Emejl: goran.andersson@familjepsykologerna.se
Telefon: 073-555 69 96‬
Besöksadress: Hornsbruksgatan 15, Södermalm, Stockholm.
Jag sitter på Hornsbruksgatan 15, mitt emot Hornstulls tunnelbana eller ett par minuter från 4:ans busshållsplats.
Om du kommer med bil finns ett parkeringshus med laddningsstationer för elbilar mitt över gatan.

Alexandra Söderström

Alexandra Söderström

Jag är legitimerad psykolog och har jobbat med barn och unga i stort sett hela mitt yrkesliv. Jag har arbetat många år inom specialistpsykiatrin och har även varit en del av ledningsgruppen på flera av mina arbetsplatser. 

På familjepsykologerna arbetar jag främst med behandling och utredning av barn, tonåringar och familjer. Utöver detta har jag även uppdrag för handledning.

Jag är van att arbeta med både individuella kontakter och med hela familjer. Jag har arbetat mycket med ADHD, problematisk skolfrånvaro och depression, men under min tid inom specialistpsykiatrin har jag arbetat med många andra typer av svårigheter. 

Det är viktigt för mig att utgå från ett barnperspektiv. Ett barnperspektiv handlar om att beslut gällande barnet respekterar såväl barnets åsikt som vad som är bäst för barnet. Så långt det är möjligt och i ökande omfattning beroende på mognad ska barnet/tonåringen vara delaktig i att fatta beslut som gäller hen.

Kontaktuppgifter

Emejl: alexandra.soderstrom@familjepsykologerna.se
Telefon: 073-517 29 92‬
Besöksadress: Grindsgatan 43, Södermalm, Stockholm.
Busshållsplats Eriksdal/Grindsgatan eller på gångavstånd från Mariatorget/Södra Station eller Skanstull.

Jag arbetar företrädesvis på mottagningen på tisdagar, eftersom jag för närvarande har andra uppdrag övriga dagar. Välkommen att kontakta mig för en bokning.

Anna Rosengren

Anna Rosengren

Jag är legitimerad psykolog och specialist i psykologisk behandling/psykoterapi. Jag är utbildad KBT-handledare med expertområde barnpsykiatri.

Utöver mångårigt kliniskt arbete inom specialistpsykiatrin har jag även arbetat med neuropsykiatriska utredningar samt inom skola och primärvård, jag har handlett psykiatripersonal samt arbetat som chef inom barnpsykiatrin.

På familjepsykologerna arbetar jag med behandling av barn, tonåringar och familjer. Jag handleder personal inom barn- och ungdomspsykiatrin och föreläser. Jag tar även emot småbarn, från 0 år, och deras familjer, samt vuxna som lider av ofrivillig barnlöshet eller sekundär infertilitet. 

Jag arbetar med både hela familjer och individuella kontakter. Behandlingsupplägget utgår ifrån ditt eller era behov och stor vikt läggs vid samarbete, transparens och respekt. Områden jag har särskild kompetens inom är trotssyndrom, ptsd och patienter med autism, men jag har arbetat mycket även med andra grupper.

Jag utgår ifrån ett barnperspektiv. Det innebär att barnet ska ges möjlighet att uttrycka sig och föra fram sin åsikt och att beslut som berör barnet ska fattas utifrån barnets bästa. Det betyder inte att barnet eller tonåringen ska bestämma allt, men det betyder att hen ska respekteras och utifrån sin mognadsnivå tillåtas vara delaktig i det som berör hen.

  • Jag är författare till två böcker, en handbok i barnpsykiatri som kom ut 2019, och en bok om känslostarka barn som riktar sig till föräldrar och kommer ut 2025.
  • Jag har också varit med och utvecklat ett föräldraträningsprogram på Karolinska Institutet som hjälper föräldrar med egen ångestproblematik hur de kan stötta sina barn så inte de också utvecklar ångest.

Kontaktuppgifter

Emejl: anna.rosengren@familjepsykologerna.se
Telefon: 076-309 93 09‬
Besöksadress: Grindsgatan 43, Södermalm, Stockholm.
Busshållsplats Eriksdal/grindsgatan eller på gångavstånd från Mariatorget/Södra Station eller Skanstull.