Kort om oss

  • De flesta som kommer till oss är färdigbehandlade på 3-8 tillfällen
  • Man får själv välja hur många gånger och hur ofta man vill komma
  • Om det behövs och om ni vill skickar vi remiss till regionens vårdenheter
  • Vi är legitimerade psykologer vilket innebär att vi lyder under hälso- och sjukvårdslagen
  • Vi är medlemmar i psykologförbundet och följer deras etiska riktlinjer
  • Vi utgår ifrån allas lika värde, har ett normkritiskt förhållningssätt och kompetens inom HBTQ+