Filmstund

I höst kommer vi lansera filmer här på hemsidan. Filmerna kommer vara utbildande om olika problem och psykiatriska tillstånd som vi som barnpsykologer ofta möter. Vi vill att ni som föräldrar ska få hjälp att hjälpa era barn. Kortare inslag kommer vara gratis och längre utbildningar eller kurser kommer finnas till en lägre kostnad.

Kom tillbaka i höst och se om det finns något som intresserar dig!