Utredning

Ibland behöver vi ta reda på mer om en individs fungerande och behov. Psykologer är den enda yrkeskategorin som får genomföra begåvningstestningar med de standardiserade Wechslerskalorna. Vi på Familjepsykologerna har hög kompetens inom neuropsykiatriska och psykiatriska bedömningar samt om hur barns utveckling och hälsa påverkas av miljöfaktorer.

Vi har mångårig erfarenhet av olika slags utredningar av barn och tonåringar. När vi genomför utredningar är vi noggranna med att förstå bakomliggande orsaker och helhet.

Ibland räcker det med några få besök medan det ibland krävs fler. Vi tar in information ifrån såväl barn eller tonåring, föräldrar och förskola eller skola. Vi använder oss av tester och skattningar.

Vårt mål med varje utredning är att skapa ökad förståelse för de styrkor och utmaningar individen har. Vi vill även ge både familj och professionella ökad kunskap och förståelse för hur de ska bemöta, stötta och hjälpa barnet eller ungdomen på bästa sätt.

Psykiatri och neuropsykiatri
Vi utreder neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och gör andra komplicerade diagnostiska ställningstaganden.

Skola
Vi gör begåvningsbedömningar eller fullständiga neuropsykiatriska utredningar.

Socialtjänst
Vi gör bedömningar av hur barns psykiska hälsa och utveckling kan tänkas påverkas av olika miljöer och hemförhållanden.

Vi gör bedömningar av hur barns psykiska hälsa och utveckling kan tänkas påverkas av olika miljöer och hemförhållanden.


Pris enligt överenskommelse. Hör av er med en förfrågan så återkommer vi med offert.