Utbildning

Vi på familjepsykologerna har stor kunskap inom våra expertområden. Hör av er om ni vill diskutera upplägg för en föreläsning eller längre utbildning.

Vi föreläser, håller workshops och anordnar mer omfattande utbildningar utifrån era önskemål.

Är du verksam inom skola, vård eller myndighet och önskar kompetensutveckling för personalen? Vi föreläser om psykisk ohälsa hos barn och tonåringar. Eller om hur man bemöter tonåringar som agerar ut, hur man har svåra samtal eller hur man bör göra om ett barn berättar att hen är utsatt för våld eller övergrepp. Vi kan också föreläsa för elever om exempelvis psykisk ohälsa, mobbning eller våld.

Expertområden
Skärmar – oftast är de till stor hjälp eller underhållning. Det blir dock vanligare och vanligare med ett problematiskt förhållningssätt till sin telefon, sin dator eller ipad. Kontakta psykolog Göran Andersson för utbildning om problematiskt skärmanvändande och skärmberoende.

Behöver din verksamhet utveckla sitt arbete i och med att FN’s Barnkonvention blir svensk lag? Alla vill vi utgå från barnets bästa, men det kan vara svårt att veta hur. Även om man vet vad som gäller i teorin kan det vara svårt att veta hur man ska göra i praktiken. Kontakta psykolog Anna Rosengren för att diskutera era behov.

Önskar ni utbildning om något annat som rör barn och ungdomar, föräldrarollen, psykisk ohälsa eller KBT? Hör av er med en förfrågan, antingen utformar vi något för er verksamhet eller så hänvisar vi er till någon vi tror är bättre på det än vi. 


Pris enligt överenskommelse. Hör av er med en förfrågan så återkommer vi med offert.