Parterapi/relationsterapi

Ibland är det svårt att mötas eller komma vidare i en relation. Men så länge båda vill åt i alla fall ungefär samma håll finns det hopp. Hör av er om ni vill ha lite hjälp på vägen.

Det är vanligt att i nära relationer stöta på svårigheter emellanåt. Det kan handla om kommunikationssvårigheter, upprepade konflikter eller andra problem som är svåra att lösa på egen hand.

Familjepsykologerna erbjuder parterapi, eller relationsterapi om ni är fler än två, där vi pratar om och problemlöser kring det ni vill ha hjälp med. Fokus är på tankar, känslor och beteendemönster som blir till hinder i relationen, och att hitta mer hjälpsamma förhållningssätt.

Målet med en parterapi kan vara olika, men vanligtvis vill man känna sig mer tillfreds i relationen. Det är viktigt för sitt eget mående att trivas i relationen med sin/a partners. Om ni har barn påverkas även barnens mående positivt av att ha föräldrar som mår bra, och är kärleksfulla och stöttande emot varandra. Om ni har barn är det därför också för barnets bästa som ni får hjälp att må bättre i er relation.


Pris: 1800 kr för 45 minuter. Betalning sker främst via Swish.