KBT för vuxna

Ibland behöver man förändra beteenden för att må bättre. KBT hjälper dig att veta hur.

Familjepsykologerna erbjuder individuell KBT för vuxna hos en erfaren psykolog för exempelvis:

 • Depression
 • Stress
 • Paniksyndrom
 • Generaliserad ångest
 • Social fobi
 • Dysmorfofobi
 • Specifika fobier
 • Trauma och PTSD
 • Tvångssyndrom
 • Sömnproblem
 • Relationsproblem

Om det vid behandling av barn framkommer att en förälder har egen psykisk ohälsa kan KBT erbjudas även till föräldrar. Psykisk ohälsa hos föräldrar är en riskfaktor för barns utveckling och mående, det finns alltså tydliga vinster även för barnet om också föräldern får behandling.  


Pris: 1400 kr för 45 minuter. Betalning sker främst via Swish.