KBT för barn

Att våga göra något som känns läskigt leder ofta till att man blir gladare och känner sig mer fri i livet.

Det är vanligt att barn upplever så pass mycket oro, rädslor, nedstämdhet, stress eller andra bekymmer att det blir ett hinder i vardagen.

Det kan vara svårt att veta hur man hjälper sitt barn att må bra igen. Då kan psykologisk behandling vara hjälpsamt och vi på Familjepsykologerna har stor erfarenhet av att hjälpa barn som mår dåligt.

Vanligtvis involveras föräldrar i behandlingen av barn, framför allt för yngre barn men ibland kan det vara nödvändigt även för tonåringar. Föräldrar får under behandlingen ökad förståelse för barnet, och får lära sig hur de på bästa sätt hjälper och stöttar sitt barn i vardagen och i svåra situationer.

Tillsammans kommer vi överens om hur behandlingen läggs upp, dels utifrån vår bedömning, dels utifrån era förutsättningar.


Pris: 1400 kr för 45 minuter. Betalning sker främst via Swish.