Handledning

När vi lyckas samarbeta effektivt uppnår vi inte bara bättre resultat, vi mår också bättre.

När man arbetar med människor ställs man inför många utmaningar som kan vara svåra att hantera.

Det kan handla om svåra bedömningar och situationer, men det kan också handla om hur man ska hantera känslor som väcks i mötet med människor som har behov eller mår dåligt.

För att ha en välfungerande och effektiv organisation behöver ledning och personal som arbetar med människor stöd och hjälp. Vi erbjuder handledning till personalgrupper, ledningsgrupper och chefer inom vård, skola och socialtjänst.

Vår arbetsmetod är KBT vilket innebär att vi fokuserar på konkreta lösningar och mål. Vår expertkompetens är inom barn- och ungdomspsykiatri, men vi har också fokus på grupp och organisation.


Pris enligt överenskommelse. Hör av er med en förfrågan så återkommer vi med offert.