Göran Andersson

Jag är legitimerad psykolog med lång erfarenhet av kliniskt arbete med barn, ungdomar och vuxna. Min arbetsmetod är KBT där jag arbetar individuellt och med familjer. Områden jag jobbar med är till exempel: stress, oro, ångest, fobier, nedstämdhet, tvång (OCD), och relationsproblem.

Mina specialområden är oro och ångesttillstånd hos barn och ungdomar. Jag har också mycket erfarenhet av social fobi och depression hos vuxna.

Något som just nu intresserar mig är problematiskt skärmanvändande där jag upplever att vi människor ägnar allt mer tid åt telefoner, olika spel, internet mm. vilket kan leda till olika negativa livskonsekvenser.