Föräldrastöd

Att ge odelad uppmärksamhet och vara följsam när man gör saker tillsammans med sitt barn är ett bra sätt att värna relationen.

Det är inte lätt att vara förälder alla gånger och de flesta föräldrar hamnar i situationer och dilemman när det är svårt att veta hur man bör agera.

Ibland hamnar familjer även i krångliga beteendemönster som är svåra att bryta. I dessa lägen kan föräldrastödjande samtal vara en god hjälp.

Familjepsykologerna erbjuder föräldrastöd där samtal förs med en erfaren psykolog. Föräldrastödet är grundat i KBT-principer, vi kommer bland annat att problemlösa kring svåra situationer och ni som föräldrar kommer få ökad förståelse för barnets beteenden och behov. Dessutom ligger fokus på hur föräldrar via sina egna beteenden kan bemöta, stötta och anpassa för barnet på ett sätt som gör att vardagen och svåra situationer fungerar bättre. Föräldrastöd erbjuds även till nyblivna föräldrar då detta är en extra känslig period i livet.

Merparten av samtalen förs mellan föräldrar och psykolog. Ibland kan det ändå vara nödvändigt att psykolog träffar barnet för en bedömning eller att barnet deltar vid ett eller flera samtal.


Pris: 1400 kr för 45 minuter. Betalning sker främst via Swish.