För föräldrar

Det är inte lätt att vara förälder. Ibland behöver man hjälp med hur man ska hantera olika situationer.

Det är inte alltid det ens går att få till ett samtal med sitt barn om det som är jobbigt.

Då kan det vara lättare att ha en utomstående med i rummet. Vi på Familjepsykologerna har stor erfarenhet av att jobba både med den psykiska ohälsan och med att förbättra relationerna i familjen.

När ska man ta kontakt?
Om du är orolig för hur ditt barn eller din tonåring mår, eller om du inte vet hur du ska hantera vissa situationer, känslor eller tankar du har runt ditt barn kan du kontakta oss. Vi börjar med ett samtal på telefon för att se om vi är rätt instans för er.

Inför besöket
Ett mottagningsbesök varar i 45 minuter om inget annat anges. Vi bestämmer från gång till gång hur vi fördelar tiden, ibland går vi igenom saker tillsammans. Ibland bokar vi enskilda tider för äldre barn och tonåringar och ibland behöver ni föräldrar enskilda tider. Vi utgår ifrån era behov och önskemål samt vad vi bedömer leder behandlingen framåt.

Förklara för barnet vart ni ska
Vissa barn tar själva upp att de vill ha hjälp med något de mår dåligt över. Då är det enkelt att föreslå att gå och prata med någon som kan hitta lösningar. För vissa barn är det dock mer motigt att gå till en psykolog. När det finns motstånd beror det ofta på oro inför något ovisst eller att barnet känner sig utpekat som att något är fel på hen. Att förklara att det är hjälp för hela familjen, också för att ni föräldrar ska få lära er hur ni kan göra, kan underlätta i dessa fall.

Hör av er om det är något mer ni undrar över inför det första besöket.