Familjepsykologerna

Vi på Familjepsykologerna är specialiserade på barn, ungdomar och familjer.

Vi har mångårig erfarenhet av att arbeta med barn och deras familjer och har genom detta och vidareutbildningar efter psykologprogrammet fördjupade kunskaper avseende bedömning och behandling av barn och deras familjer. Vi tycker att det är viktigt med ett helhetsperspektiv, vi vet att barn blir påverkade av sina föräldrars mående och erbjuder därför individuell KBT för vuxna.

Vi på Familjepsykologerna arbetar utifrån ett barnperspektiv, vilket innebär att vi är noga med att alla ska få möjlighet att uttrycka sig och ge sin bild, och att vi utgår ifrån barnets bästa. Barnets bästa innebär inte att barnet ska få bestämma allt, utan att barnet lyssnas på och respekteras. Ibland är det också för barnets bästa som föräldrar erbjuds hjälp. Hjälpen kan då bestå av föräldrastöd, parterapi eller egen behandling.

Vi erbjuder lunchtider och i viss mån tider på kvällar och helger.

Vi tror på allas lika värde och rätt till ett respektfullt bemötande. Vi har därför kompetens inom HBTQ+.

Även om vi efter våra dryga 10 år som yrkesverksamma tycker att vi kan ganska mycket förstår vi att vi inte kan allt. Vi håller oss därför uppdaterade inom forskning samt vidareutbildar oss och utvärderar vår verksamhet fortlöpande.


Vi är legitimerade psykologer vilket innebär att vi lyder under hälso- och sjukvårdslagen.

Vi är medlemmar i psykologförbundet och följer deras etiska riktlinjer.

Vi utgår ifrån allas lika värde, vilket innebär att vi har ett normkritiskt förhållningssätt och kompetens inom HBTQ+.