Anna Rosengren

Jag är legitimerad psykolog och specialist i psykologisk behandling och psykoterapi. Jag har arbetat med barn, tonåringar och familjer i snart 15 år. Jag arbetar med KBT, antingen med familjer eller individuellt. Behandlingsupplägget utgår ifrån ditt eller era individuella behov och stor vikt läggs vid samarbete, transparens och respekt.

Jag utgår ifrån ett barnperspektiv. Det innebär att barnet ska ges möjlighet att uttrycka sig och föra fram sin åsikt och att beslut som berör barnet ska fattas utifrån barnets bästa. Det betyder inte att barnet eller tonåringen ska bestämma allt, men det betyder att hen ska respekteras och utifrån sin mognadsnivå tillåtas vara delaktig i det som berör hen.

Utöver kliniskt arbete inom psykiatrin i många år har jag även handlett personal, haft ledningspositioner och deltagit i organiserandet av vården. Jag är utbildad handledare med inriktning kbt och expertområde barnpsykiatri.

På familjepsykologerna arbetar jag med handledning av personalgrupper inom barn- och ungdomspsykiatrin, jag föreläser, bland annat på Stockholms psykologprogram, samt jobbar med behandling av barn, tonåringar och familjer.

Hösten 2019 kom min handbok i barnpsykiatri ut. Innehållet fokuserar på hur du i praktiken genomför bedömningar och behandlingar av barn och tonåringar på ett barnanpassat, effektivt och etiskt vis.

.