Allmänt om KBT

KBT är en utforskande metod och hos Familjepsykologerna får du i samtal med en erfaren psykolog lära dig förstå dina känslor, tankar och beteenden samt hur dessa samverkar. Därefter får du lära dig tekniker och strategier för att förbättra ditt mående och kunna göra det du vill.

KBT är en evidensbaserad behandlingsmetod som ger bra resultat vid exempelvis ångest, tvångssyndrom, tics, sömnproblem och stress.

Behandlingen börjar alltid med en bedömningsfas där du och psykologen kartlägger din situation, ditt hjälpbehov samt formulerar behandlingsmål. En viktig del i den fortsatta behandlingen är uppgifter du får genomföra mellan sessionerna. Det kan till exempel vara att föra dagbok, att träna på något eller att testa nya beteenden.

Fokus ligger främst på vad du kan göra nu, vad du eller familjemedlemmar kan ändra på och göra annorlunda för att alla ska må bättre. För att kunna veta vad saker beror på och vad som behöver göras behöver man ibland ägna viss tid åt hur det har varit tidigare. Därefter är det dock förändring och framtid som gäller.

Längden på behandling kan variera, från några få tillfällen till längre kontakter, utifrån vad du och psykologen kommer överens om.

Vi har dessvärre inte möjlighet att ta emot allvarligare tillstånd som suicidalitet, allvarligt självskadebeteende, svår ätstörning, kraftiga utageranden eller långvarig skolfrånvaro. Detta eftersom dessa problem kräver mer omfattande insatser än vi kan erbjuda och ibland även samarbete med läkare.